ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  เทศบาลตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

 

   หน้าแรก     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
การคมนาคม    
            สภาพถนนในเขตเทศบาลตำบลนามะเขือ   ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดี แต่จะมีปัญหาบ้างในฤดูฝน เพราะส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง   แยกได้ดังนี้

-       ถนน คศล.    
-       ถนนลาดยาง
-       ถนนดินลูกรัง
ความยาว    15 กิโลเมตร 
ความยาว  11 กิโลเมตร
ความยาว 119 กิโลเมตร

 
การประปา
            เทศบาลตำบลนามะเขือมีกิจการประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ให้บริการในเขตครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 
หอกระจายข่าวในพื้นที่ มีระบบเสียงตามสาย/ ระบบเสียงไร้สาย
            ตำบลนามะเขือมีระบบเสียงตามสาย ของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและระบบเสียงไร้สายของเทศบาล บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานต่างๆในหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน  สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตหมู่บ้านได้ร้อยละ 95 โดยออกอากาศเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 เวลา โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 05.30 - 06.00 น. และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.00 น.

 

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลนามะเขือ
ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
Tel : 043-019814 - 081-117-2197 - 081-117-6079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.