ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  เทศบาลตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

 

   หน้าแรก     ด้านสภาพสังคม 

ด้านสภาพสังคม
ด้านสภาพสังคม  

 

 

ด้านสภาพสังคม

จำนวนหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
 
นายคำภา  ภารจำนงค์   กำนันตำบลนามะเขือ บ้านดอนจันทร์หมู่ที่ 9     (063-0160439)
นายไพรวัน  พรพนม       ผู้ใหญ่บ้านนามะเขือหมู่ที่ 1                               (096-9172690)
นายบุญใจ  ผลรุ้ง          ผู้ใหญ่บ้านโคกเจริญหมู่ที่ 2                              (087-2356599)
นายสมนึก  ผลประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านโปงเชือกหมู่ที่ 3                              (087-2223282)
นายจีรศักดิ์  จราฤทธิ์    ผู้ใหญ่บ้านโพนสวางหมู่ที่ 4                               (091-0525621)
นายสุภัยลิน โสลา         ผู้ใหญ่บ้านโพนคำหมู่ที่  5                                   (0874302573)
นายณรงค์  ถนอมกุล     ผู้ใหญ่บ้านคำน้ำแซบหมู่ที่ 6                              (091-2303781)
นายสมัย  ภูศรีโสม        ผู้ใหญ่บ้านคำดอกช้อนหมู่ที่ 7                            (093-4214275)
นายสมศักดิ์   ชวนผดุง  ผู้ใหญ่บ้านโนนศรทองหมู่ที่  8                           (080-7608294)
นายสุพรรณ  ธรรมเกษร ผู้ใหญ่บ้านโนนอุดมหมู่ที่  10                             (091-2849733)
นายศักดา  เขาวงค์       ผู้ใหญ่บ้านไทรทองหมู่ที่  11                              (0970180126)
นายไพรฑูรย์   สารผล   ผู้ใหญ่บ้านนามะเขือหมู่ที่  12                             (080-1839688)
 
ข้อมูล  เดือน พฤศจิกายน 2559
 
จำนวนประชากร  เทศบาลตำบลนามะเขือ มีประชากรรวม 7,832 คน แยกเป็นชาย / หญิงดังนี้
-       เป็นชาย    3,932คน  
-       เป็นหญิง   3,900คน  
-       มีจำนวนครัวเรือน 2,215 ครอบครัว
 
ข้อมูล  เดือน เมษายน  2560
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลนามะเขือ
ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
Tel : 043-019814 - 081-117-2197 - 081-117-6079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.