ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  เทศบาลตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 



  หน้าแรก     ด้านสภาพเศรษฐกิจ 

ด้านสภาพเศรษฐกิจ
ด้านสภาพเศรษฐกิจ  

 

ด้านสภาพเศรษฐกิจ

            อาชีพหลักของประชาชน

ทำนา          
ทำสวน ทำไร่   
เลี้ยงสัตว์              
รับจ้างทั่วไป     
 
จำนวน  1,463 ครัวเรือน
จำนวน   1,153 ครัวเรือน
จำนวน     473  ครัวเรือน
จำนวน    270    ครัวเรือน

 

พืชที่ปลูกที่สำคัญ          

                       

ข้าว
มันสำปะหลัง
อ้อย
พืชสวนต่าง ๆ
จำนวน     19,018    ไร่    
จำนวน       5,250    ไร่
จำนวน       5,340    ไร่    
จำนวน          608    ไร่

 
 
การพาณิชย์                 
 

ร้านค้าชุมชน
 
ร้านค้าต่าง ๆ         
โรงแรม 
ร้านขายอาหารบริการน้ำมัน
บริการน้ำมันย่อย       
2         แห่ง     (เป็นการจัดตั้งโดย อบต. 2 แห่ง)
-          
115        แห่ง
2          แห่ง
80         แห่ง
5         แห่ง
4          แห่ง

                      - ธานาคารหมู่บ้าน(สถานบันการเงินชุมชนตำบลนามะเขือ       1 แห่ง

                     - ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลนามะเขือ            1  แห่ง

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลนามะเขือ
ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
Tel : 043-019814 - 081-117-2197 - 081-117-6079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.