ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ

   หน้าแรก     ด้านสภาพเศรษฐกิจ 

ด้านสภาพเศรษฐกิจ
ด้านสภาพเศรษฐกิจ  

 

ด้านสภาพเศรษฐกิจ

            อาชีพหลักของประชาชน

ทำนา          
ทำสวน ทำไร่   
เลี้ยงสัตว์              
รับจ้างทั่วไป     
 
จำนวน  1,463 ครัวเรือน
จำนวน   1,153 ครัวเรือน
จำนวน     473  ครัวเรือน
จำนวน    270    ครัวเรือน

 

พืชที่ปลูกที่สำคัญ          

                       

ข้าว
มันสำปะหลัง
อ้อย
พืชสวนต่าง ๆ
จำนวน     19,018    ไร่    
จำนวน       5,250    ไร่
จำนวน       5,340    ไร่    
จำนวน          608    ไร่

 
 
การพาณิชย์                 
 

ร้านค้าชุมชน
 
ร้านค้าต่าง ๆ         
โรงแรม 
ร้านขายอาหารบริการน้ำมัน
บริการน้ำมันย่อย       
2         แห่ง     (เป็นการจัดตั้งโดย อบต. 2 แห่ง)
-          
115        แห่ง
2          แห่ง
80         แห่ง
5         แห่ง
4          แห่ง

                      - ธานาคารหมู่บ้าน(สถานบันการเงินชุมชนตำบลนามะเขือ       1 แห่ง

                     - ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลนามะเขือ            1  แห่ง

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลนามะเขือ
ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
Tel : 043-019814 - 081-117-2197 - 081-117-6079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.