ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  เทศบาลตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

 

   หน้าแรก     ด้านสภาพภูมิประเทศ 

ด้านสภาพภูมิประเทศ
ด้านสภาพภูมิประเทศ  

 

ด้านสภาพภูมิประเทศ     
            เทศบาลตำบลนามะเขือ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน สภาพโดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่า เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของอำเภอสหัสขันธ์ เนื่องจากมีลำห้วยขนาดใหญ่ไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ ลำห้วยยาง ลำห้วยมะเขือ ลำห้วยแข้ และลำห้วยงิ้ว ทำให้เกิดที่ราบลุ่มเหมาะสมแก่การทำนาและเพาะปลูก นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง ได้แก่หนองนาโศก และหนองสาธารณะบะยาว บริเวณที่ดอนยังมีที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ป่า โดยเป็นพื้นที่ป่าสงวน และพื้นที่ สปก.
 
ด้านสภาพภูมิอากาศ       
            ตำบลนามะเขือ มี 3 ฤดูกาล คือ
-       ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์   ถึงเดือน เมษายน อากาศจะร้อนจัด
-       ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกตลอดฤดูกาล
-       ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม อากาศหนาวแห้งแล้ง
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลนามะเขือ
ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
Tel : 043-019814 - 081-117-2197 - 081-117-6079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.