ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  เทศบาลตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

 

   หน้าแรก     ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 

ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  

 

ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
            มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานการศึกษา งานส่งเสริมการศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานธุรการของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานประสานกิจการโรงเรียน งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
                       

วัดและสำนักสงฆ์   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
โรงเรียนมัธยม
โรงเรียนประถม   
12     แห่ง
4     แห่ง
1     แห่ง ได้แก่โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา
4     แห่ง ได้แก่
     1. โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยาตั้งอยู่ในเขต หมู่ 9
     2. โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานตั้งอยู่ในเขต หมู่ 11
     3. โรงเรียนโพนสวางพิทยาคมตั้งอยู่ในเขต หมู่ 4
     4. โรงเรียนบ้านโคกเจริญคำน้ำแซบตั้งอยู่ในเขต หมู่ 2
 

งานประเพณีที่สำคัญ
-       บุญบั้งไฟ
-       ลอยกระทง
-       งานแห่เทียนพรรษา
 
โบราณสถาน / โบราณวัตถุที่สำคัญ
-       พุทธสถานภูปอ
-       รอยมนุษย์โบราณ
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลนามะเขือ
ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
Tel : 043-019814 - 081-117-2197 - 081-117-6079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.