ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ

   หน้าแรก     ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
            มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานธุรการของส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานควบคุมและป้องกันโรค งานบริการสาธารณสุขและสัตวแพทย์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
           
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    1   แห่ง    ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะเขือตั้งอยู่ในเขต หมู่ 1 และมีหน่วย อสม. แต่ละหมู่บ้าน                    เพื่อบริการสาธารณสุขขั้นมูลฐานให้กับประชาชน
 
ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข (เอกชน)    1    แห่ง
 
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลนามะเขือ
ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
Tel : 043-019814 - 081-117-2197 - 081-117-6079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.