ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ

   หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายยุคชัย ไชยคำมี
ปลัดเทศบาลตำบลนามะเขือ


นางสาวนงเยาว ทวาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปวริศา ผาลาโห
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ


นางวรรภา นาชัยเลิศ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวขวัญชนาถ ถิตย์พิพิธ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายภาคิน กมลเลิศ
นักป้องกันบรรเทาสาธาณภัยปฎิบัติการ


นางสาวจันเพ็ญ การประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นางสาวจิรัชยาวัฒน์ ทวาศรี
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปิยะดา ไกยะแสง
ผช.นักทรัพยากร


นางสาวนนทกร สาระขันธ์
ผช.จพง.ธุรการ


นางสาวจันทร์ฉาย ภูขำ
ผช.จพง.ธุรการ


นางจิตรา จุลบุรม
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์


นายวิทยา ปัญญามี
พนักงานดับเพลิง


นายอดิศักดิ์ รักษาชาติ
ผช.นักวิชาการเกษตร


นายสุพจน์ ผลการ
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายประกาศิต พิมพิชัยจิตร
พนักงานดับเพลิง


นายมนตรี คำหงษา
พนักงานขับรถยนต์


นายนิกร หมั้นผสม
คนงานทั่วไป


นายปรีชา ทาบรรหาญ
คนงานทั่วไป


นายจิตรกร บุญบุตร
ผช.จพง. ทะเบียน


นายพีระพงษ์ แซ่ตั้น
นักการภารโรง
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลนามะเขือ
ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
Tel : 043-019814 - 081-117-2197 - 081-117-6079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.