ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  เทศบาลตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

 

   หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาฯ 

กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองการศึกษา ศาสนาฯ  


นายยุคชัย ไชยคำมี
ปลัดเทศบาล


นางเพ็ญจันทร์ พิสมัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา


นายขันตรี อิ่มประเสริฐ
สันทนาการปฎิบัติการ


นายอัคราชัย ภูโคกหิน
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นางประภาภรณ์ คำหงษา
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านนามะเขือ


นางนิยมพร นันดิลก
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านโพนสวาง


นางอรวรรณ เวียงนนท์
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านโคกเจริญ


นางอญิญา วรหาญ
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านไทรทอง


นางปิยาภรณ์ นรทัศ
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านนามะเขือ


นางสาวประทวน ภารเจิม
.ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านไทรทอง


นางสาวสุดสวาท ดลประชา
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านโคกเจริญ


นางสาวจรัญ ทาบรรหาญ
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านนามะเขือ


นางณิชากาญจน์ ศรีวรสาร
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ไทรทอง


นางสาวพิกุลแก้ว นครชัย
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านโพนสวาง


นางวิเชียร ศรีดาแก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุนันทา ประธิเรศ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอุษารัศมิ์ เขาเขจร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านไทรทอง


นางสาวอาภาพร กุดแถลง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กศนูย์บ้านามะเขือ


นายสันธิชัย พรมมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางอมรรัตน์ ศรีวรสาร
ผช.จพง. ธุรการ
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลนามะเขือ
ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
Tel : 043-019814 - 081-117-2197 - 081-117-6079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.